Vés al contingut

Informe de la UNESCO sobre l’estratègia Educació per a tothom (EPT)

La UNESCO ha publicat el desè informe de seguiment de l’estratègia Educació per a Tothom, acordada l’any 2000 a Dakar per 164 països. Entre altres dades, l'Informe estima que al món hi ha actualment 200 milions de joves que abandonen l’escola sense disposar de les competències necessàries per al món laboral. Entre altres recomanacions, el document inclou el foment dels programes de segona oportunitat educativa per aquests joves que han abandonat l’escola, així com eliminar les barreres que actualment limiten per molts nens l’accés al primer cicle d’ensenyament secundari. També es destaca la necessitat de millora la planificació i l disponibilitat de dades per a l’anàlisi, així com la coordinació entre programes d’adquisició de competències bàsiques.

Més informació (resum en castellà)

Més informació (informe complet en anglès)

FONT: UNESCO