Vés al contingut

Ivàlua continua assessorant i impulsant l’avaluació als organismes de cooperació al desenvolupament de Catalunya

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • La renovació de la col·laboració amb els organismes de cooperació al desenvolupament de la Generalitat (DGCD i ACCD) permet millorar la presa de decisions informada en evidències

  • S’ha publicat una guia de planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament i s’ha impartit formació en avaluació per a la Diputació de Barcelona

 

Renovació de l’instrument de col·laboració amb els organismes de cooperació al desenvolupament de la Generalitat

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han ampliat la vigència de l’instrument de col·laboració amb Ivàlua per promoure la cultura de l'avaluació en la cooperació al desenvolupament catalana. Després d’elaborar un Pla d'Avaluacions per al període 2021-2022 i d’haver dissenyat eines pràctiques d'institucionalització de l'avaluació, enguany s’avança en l'articulació de l'avaluació amb totes les fases del cicle de la política pública. Així, l'ampliació de la col·laboració servirà per treballar en un millor encaix de les eines d'avaluació amb els diferents instruments de planificació estratègica, planificació operativa i seguiment de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat. Tot plegat està servint per promoure la realització d'avaluacions útils i que permetin informar la presa de decisions.

 

Guia de planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament i formació en avaluació per a la Diputació de Barcelona

Ivàlua enguany ha començat a col·laborar amb la Diputació de Barcelona per millorar l'avaluabilitat de les polítiques locals de cooperació al desenvolupament formant en avaluació tècnics i tècniques de cooperació de diferents municipis de la província i elaborant eines pràctiques. També s'ha elaborat un document de pautes per avaluar els plans locals de cooperació al desenvolupament, en el marc de la col·lecció Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament de la Diputació.

Pel que fa a la formació, al 2022 es va dur a terme una formació sobre avaluació de Plans locals de cooperació al desenvolupament i enguany 2023 s'ha realitzat un segon cicle de formació, més ampli, sobre introducció a l'avaluació de plans, polítiques i programes municipals de cooperació al desenvolupament.