Vés al contingut

Ivàlua participa al primer AferEval a Barcelona, un espai per compartir experiències entre professionals de l’avaluació, impulsada per Aproeval

L’Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación, Aproeval, ha dedicat el primer AfterEval de Barcelona, que es va fer el 7 de novembre, a l’ús de les avaluacions a partir de l’experiència d’Ivàlua. AfterEval és una iniciativa pensada per l’intercanvi directe, proper i distès d’experiències i tendències en avaluació orientada a persones que es dediquen professionalment a l’avaluació.  Els analistes d’Ivàlua, Marçal Farré i Anna Segura, van compartir unes reflexions sobre com fer que les avaluacions siguin útils al llarg de les diferents etapes d’una evaluació i van desgranar algunes de les conclusions de l’informe L’ús de les avaluacions d’Ivàlua.

 

Aspectes destacats sobre com impulsar l’ús de les avaluacions segons l’experiència d’Ivàlua:

> Durant la preparació: preguntes d’avaluació ben definides, enfocades a una necessitat d’informació vinculada a un procés de presa de decisions/una decisió concreta.

> Durant l’execució: contacte freqüent entre equip avaluador i organització avaluada per validar avenços i adaptar-se a noves inquietuds/interessos de coneixement que puguin sorgir.

> Durant la difusió: encaixar el calendari de difusió dels productes/subproductes d’avaluació al cicle de presa de decisions/al moment en que s’han de prendre les decisions que l’avaluació aspira a informar.

 

Presentació AfterEval sobre ús de les avaluacions

Informe L’Ús de els avaluacions d’Ivàlua

 

 

 

A continuació, es va generar un interessant debat entre els assistents:

 

Contribucions dels participants a l’AfterEval:

> Invertir temps i esforços per entendre les necessitats d’informació de l’organisme avaluat. Sovint les demandes expressades d’inici no es corresponen amb les necessitats que emergeixen durant el procés d’avaluació.

> Fer una avaluació tenint en compte que els productes/informes d’avaluació no són els únics amb potencial de millorar la política pública. Tant o més importants, són el canvis que es poden produir a l’organització durant la definició, execució i difusió de l’avaluació. Entre aquests, destaquen:

  • Repensar i reflexionar sobre els objectius de la política, per establir si els que hi havia plantejats inicialment són raonables tenint en compte els recursos disponibles i les activitats del programa.
  • Aprendre a analitzar el disseny de la política/programa des de la mirada/la lògica de l’avaluació.
  • Reunir/ajuntar diferents actors clau de la política que normalment no interactuen entre ells (p.ex. en un grup de discussió). Permet que es coneguin, i pot ser una primera llavor per futurs contactes entre ells.

> Retornar el prestigi a tots els tipus d’avaluacions, i entendre que l’avaluació és un camí que s’ha de fer pas a pas i tenint en compte el moment del programa.

  • L’avaluació del disseny de les polítiques com a primer exercici, per veure que fa realment la política i entendre on es pot aportar informació valuosa.
  • No sempre cal conèixer l’impacte. A vegades, val la pena assegurar-se que el disseny i la implementació són correctes, abans de veure si estem aconseguint els impactes esperats.
  • Dedicar part dels exercicis d’avaluació inicials per preparar la política per avaluacions més sofisticades tècnicament en el futur (establiment de sistemes de seguiment, condicions d’avaluabilitat, etc.)

 

 

Presentació AfterEval sobre ús de les avaluacions

Asociación Ibérica de Profesionales por la Evaluación

Informe L’Ús de els avaluacions d’Ivàlua
 

Accés al document