Vés al contingut

Nou espai de participació ciutadana al Parlament de Catalunya, Escó 136

El Parlament de Catalunya ha obert recentment un nou espai de participació ciutadana anomenat Escó 136,  per poder fer aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i les proposicions de llei que s'estan tramitant.

Aquestes aportacions es posaran a disposició dels membres dels òrgans tramitadors, els quals podran contestar-les. Tant les aportacions com les respostes seran visibles en l'espai participatiu.

El resultat d'aquest debat ciutadà serà utilitzat durant el treball dels òrgans tramitadors i quedarà reflectit en una memòria annexa a les iniciatives tramitades, en què es destacaran especialment les aportacions que finalment s'incorporin al text.

Actualment es pot fer aportacions, entre d’altres a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern que s’està treballant per mitjà d’una ponència conjunta integrada per un representant de cada grup parlamentari.

FONT: Parlament de Catalunya - Escó 136

[Español]