Vés al contingut

Presentat el nou número de la revista ‘Nota d’Economia’ sobre pobresa i desigualtat

El número 103 de la revista 'Nota d'Economia' presentat el mes de novembre, és un volum monogràfic sobre la pobresa i desigualtat.  Aquesta revista  té l'objectiu de potenciar entre els experts del món acadèmic i de l'Administració l'anàlisi i la reflexió sobre temes de rellevància i actualitat per a l'economia catalana i el sector públic.

Ivàlua  ha participat en la redacció de dos articles d’aquest número, un a càrrec de Marc Balaguer i Òscar Ferré sobre Polítiques actives d'ocupació i joves en risc d'exclusió i l’altre titulat Com estimar la prevalença de la pobresa energètica: l'avaluació del Fons de Solidaritat de l'Aigua a càrrec de Federico Todeschini, Ramon Sabes i Jordi Sanz. Aquests articles parlen d’un seguit de treballs d’avaluació elaborats per Ivàlua en l’àmbit de la pobresa i de l’exclusió social. En concret, es presenten en primer lloc els resultats de les avaluacions fetes per aquest consorci en polítiques actives d’ocupació dirigides a la població jove que no rep formació i que no participa en el mercat de treball, un col·lectiu en clar risc d’exclusió social en el nostre país. En segon lloc, es descriuen els principals resultats i la metodologia utilitzada per Ivàlua en l’avaluació del fons de solidaritat de l’aigua (FSA) d’Aigües de Barcelona, com una experiència pionera en matèria de quantificació de la pobresa energètica i d’avaluació d’una actuació que té com a objectiu eximir del pagament del consum d’aigua les famílies que estan en risc d’exclusió social a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Podeu consultar el document complet així com la presentació del monogràfic en aquest enllaç >>

FONT: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda