Vés al contingut

IV Informe del CIIMU sobre la situació de la Infància, l’Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona: Famílies i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles

El passat dia 24 d’octubre, es va presentar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el IV Informe del CIIMU sobre la situació de la Infància, l'Adolescència i la Família a Catalunya i Barcelona, que en aquesta ocasió abordava el tema de Família i relacions intergeneracionals: un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills i filles. 

Miquel Ángel Alegre, analista d’Ivàlua, ha participat, juntament amb Ricard Benito, en la redacció d’aquesta quarta edició de l’informe, més concretament amb la redacció del Capítol 5 que porta per títol “Climes i (sobretot) cultures escolars: com s’expliquen i què permeten explicar”. Les anàlisis exposades en el capítol posen de manifest, per una banda, que les diferents mesures de clima escolar derivades de les percepcions de l’alumnat i els directors acaben essent poc adients tant com a variables explicatives de la realitat dels centres com, també, del rendiment acadèmic de l’alumnat. Per altra banda, els resultats obtinguts assenyalen una significativa capacitat explicativa de les subcultures escolars de l’alumnat –és a dir, de les seves disposicions i actituds més o menys pro-escolars, més o menys anti-normatives- sobre els resultats escolars. 

Més informació

FONT: CIIMU