Vés al contingut

Ivàlua i el Departament de Drets Socials publiquen la priorització d’avaluacions del contracte programa amb els ens locals

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació
  • Aquesta priorització es tindrà en compte per elaborar el Pla d’avaluacions del Departament de Drets Socials amb l’assessorament d’Ivàlua

  • De 22 interessos d’avaluació detectats, s’han seleccionat 7 intervencions a prioritzar-ne l’avaluació

 

En el marc del conveni de col·laboració entre Ivàlua i el Departament de Drets Socials (DSO), s’han seleccionat les avaluacions que es duran a terme els propers anys mitjançant un procés participatiu entre les unitats implicades. A partir de la detecció de 22 interessos d’avaluació durant el procés s’han prioritzat 7 avaluacions finals, algunes de les quals s’incorporaran al Pla d’avaluacions del Departament de Drets Socials per al període 2023-25.

Les intervencions prioritzades són les següents: Servei d’intervenció socioeducativa; Plans, programes i projectes d’acció comunitària; Atenció a les persones sense llar; Promoció i reconeixement del voluntariat; Polítiques de joventut; Model de serveis socials; Suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors no professionals.

Aquesta priorització d'avaluacions inclou el conjunt de polítiques socials del Contracte Programa amb els ens locals i s’insereix en el marc del treball de planificació estratègica de les avaluacions.

 

Altres activitats d’avaluació

A més d’assessorar en aquesta priorització, enguany s'ha iniciat des d’Ivàlua l'avaluació del Servei d'Intervenció Socioeducativa, recursos dirigits a infància i adolescència i les seves famílies davant situacions de risc, i també s'està avançant en la revisió del sistema d'indicadors del contracte programa.

La col·laboració entre Ivàlua i el Departament de Drets Socials de la Generalitat contempla per al període 2021-2024 un seguit d’accions formatives i jornades de difusió dels resultats.

 

Contractes programa amb els ens locals

Els contractes programa (CP) en matèria de serveis socials i altres programes de protecció social s’han establert entre el Departament de Drets Socials, els ajuntaments i els ens supramunicipals de Catalunya des de l’any 2008. Són l’instrument de cooperació per a desenvolupar les polítiques socials al territori amb el compromís de millorar la seva qualitat i eficiència en l’ús de recursos públics. El finançament del contracte programa l’any 2021 va ser de 254 milions d’euros destinats a diferents polítiques i programes socials que desenvolupen els ens locals. El contracte programa 2022-2025 inclou serveis socials bàsics, serveis socials especialitzats i altres programes i s’organitza en fitxes que, entre altres qüestions, detallen indicadors per a la seva avaluació. Per la seva part, les àrees bàsiques de serveis socials es comprometen a aportar les dades necessàries per fer el seguiment i avaluació de les polítiques que són objecte del CP.

 

Pla d’avaluacions i Grup Motor sobre Avaluació

Un pla d’avaluacions conté la selecció de polítiques públiques que seran avaluades en un període de temps determinat i és una oportunitat per a reflexionar sobre les necessitats de les organitzacions. Per a elaborar aquesta priorització d’avaluacions que formaran part del Pla d’Avaluacions del Departament de Drets Socials s’ha creat un Grup Motor sobre Avaluació. Aquest és un espai transversal de referència amb professionals de diverses unitats que farà el seguiment, dinamització i impuls de les avaluacions.