Vés al contingut

Es publiquen els resultats de l’avaluació de la implementació i de l’impacte del programa “La maleta de les famílies” de la Diputació de Barcelona

El projecte “La maleta de les famílies” ofereix un conjunt de recursos d’orientació a famílies d’alumnes de 4t d’ESO amb l’objectiu que aquestes acompanyin de forma més efectiva el procés de tria i transició educativa i professional dels seus fills i filles. La hipòtesi general del programa és que quan els alumnes adeqüen correctament les seves expectatives postobligatòries, s’incrementa la seva taxa de finalització de l’ESO i disminueix el percentatge de transicions fallides.

En la seva primera edició, 2014-2015, el programa es dissenyà com una prova pilot aleatoritzada amb la finalitat detestar l’impacte de dues de les seves activitats principals: d’una banda, dos tallers d’orientació de caràcter grupal i, de l’altra, una tutoria personalitzada. 267 famílies seleccionades en 28 instituts de 8 municipis de la província de Barcelona van ser assignades de forma aleatòria a tres grups: un grup participaria en els tallers, un grup en els tallers i en les tutories, un grup no participava en el programa.

Ivàlua ha avaluat la implementació i l’impacte d’aquesta prova pilot. L’avaluació d’impacte ha permès constatar que la participació de les famílies en el programa té un impacte positiu en la reducció del nombre d’assignatures que els fills suspenen en l’avaluació final ordinària, el mateix curs 2014-2015. Així mateix, la participació en el programa sembla incentivar la transició de l'alumnat cap a opcions de formació professional. Aquests efectes són especialment atribuïbles al component dels tallers d’orientació. En canvi, el programa no té impacte ni sobre la probabilitat d’obtenir el graduat d’ESO, ni sobre la probabilitat de mantenir-se en l’escolarització postobligatòria el curs 2015-2016.

Per altra banda, gràcies a l’avaluació de la implementació del programa s’han identificat alguns punts crítics en el procés d’accés al programa i en la planificació de les activitats, així com dèficits de participació en les tutories personalitzades, si bé es detecta un acord generalitzat sobre la raó de ser del programa i el seu sentit d’oportunitat.

Les conclusions de l’avaluació avalen l’interès i oportunitat del programa, i aconsellen tenir en compte un conjunt d’adaptacions en el disseny i implementació de futures edicions.

Consulta els informes de l’avaluació de la implementació i de l’impacte per tenir accés a tota la informació.