Vés al contingut

Disponibles els informes sobre acompanyament familiar a l'escolaritat i sobre com millorar les trajectòries d’èxit de l’alumnat

El projecte Què funciona en educació? d'Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill ja ha publicat els articles sobre les dues darreres aules obertes:

Els programes per fomentar la implicació parental en l’educació serveixen per millorar el rendiment escolar?:?L’evidència demostra que?la família és un actor educatiu de primer ordre?i que allò que passa a la llar té una influència decisiva en els processos d’aprenentatge d’infants i adolescents.

Quin impacte tenen els programes d'orientació i assessorament en els alumnes?:?L’evidència demostra que?els alumnes que prenen bones decisions en l’itinerari educatiu tenen més èxit ?i que millorar l’orientació i assessorament en les trajectòries educatives és un bon antídot contra l’abandonament escolar prematur.?

 

Publicació Programes d’orientació en les trajectòries educatives

Publicació Els programes per fomentar la implicació parental en l’educació serveixen per millorar el rendiment escolar?

 

Coordinació: Nuria Comas (Ivàlua) i Miquel Àngel Alegre (Fundació Jaume Bofill).