Vés al contingut

Noves publicacions sobre Salut i Educació de l’OECD

El mes de novembre l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat dos nous informes sobre l’estat de la salut i l’educació a Espanya. El primer, “Health at a Glance 2015” proporciona comparacions internacionals sobre l'estat de salut, factors de risc per a la salut, dades de la despesa en salut, accés a l'atenció i la qualitat de l'atenció. Per primera vegada aquest 2015, la publicació també inclou un conjunt d'indicadors del quadre de comandament que resumeix el rendiment comparatiu  de països de l'OCDE en aquestes diferents dimensions de l'estat de salut de la població i el rendiment del sistema de salut.

El segon, “Education at a Glance: OECD Indicators” és el títol d’una nova entrega de la publicació de l’OECD, que ofereix una  visió panoràmica i una comparativa internacional dels resultats del sector de l’educació a tot el món. Proporciona dades sobre l'estructura, les finances i el rendiment dels sistemes educatius en els 34 països de l'OECD i altres països associats.

Podeu descarregar-vos les publicacions en aquest enllaç.

FONT:  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)