Vés al contingut

Publicació de l’avaluació de transferència i impacte de la formació impartida per Ivàlua

L’Informe d’avaluació de transferència del Cicle de formació en avaluació de polítiques públiques 2009, realitzada per un avaluador de formació independent i Ivàlua, està disponible al portal d’Ivàlua. Els resultats mostren que l’impacte del cicle de formació en termes d’increment de l’activitat avaluadora és encara baix, com és d’esperar en una formació introductòria i en una etapa inicial d’impuls de l’avaluació. Sí s’ha detectat, en canvi, que els alumnes un cop tornen al seu lloc de treball fan força difusió dels conceptes i enfocaments d’avaluació apresos al curs, la qual cosa està contribuint a estendre la “cultura de l’avaluació” a les administracions autonòmica i local d’on provenen.

 

Agraïm molt a tots els antics alumnes d’aquest Cicle que van col·laborar en aquest procés tant a través de les  entrevistes personals com responent al qüestionari de transferència. Les conclusions de l’estudi han estat molt útils per la Unitat de formació d’Ivàlua, que anirà incorporant progressivament les recomanacions que se’n desprenen en el marc del pla de treball per al 2011 i següents. Per a qualsevol consulta o suggeriment en l’àmbit de formació en avaluació de polítiques públiques a Ivàlua us podeu adreçar a  formacio@ivalua.cat.