Vés al contingut

Ivàlua coodirigeix i participa al mòdul de formació sobre l’avaluació com a eina per a la millora de la presa de decisions del pla de desenvolupament directiu de l’EAPC


Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

El mes d’octubre comença el mòdul L’avaluació com a eina per a la millora de la presa de decisions del Pla de desenvolupament directiu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), amb direcció acadèmica de Marc Balaguer, director d’Ivàlua; Maria José del Blanco, cap de l’Àrea d’Avaluació Econòmica del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat; i Anna García-Altés, directora de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’AQuAS), i participació de diversos analistas d’Ivàlua.

Aquesta formació, destinada a personal directiu de les administracions públiques catalanes i del seu sector públic i que es durà a terme durant els mesos d’octubre i novembre, contribueix a la millora de la planificació i la presa de decisions posant el focus en l’avaluació de polítiques públiques.

 

Pla de desenvolupament directiu | Mòdul 7: l’avaluació com a eina per a la millora de la presa de decisions

L’objectiu d’aquest mòdul és de sensibilitzar, aportar coneixement, i eines que permetin una millor incorporació de l’avaluació com a eina de millora en els processos de presa de deiciions públiques posant en valor l’avaluació de polítiques públiques.

El mòdul s’organitza en tres unitats. La primera tracta d’identificar la importància de l’avaluació en els processos de decisió pública i, per tant, per a la direcció pública. En aquesta unitat es plantejaran els conceptes bàsics d’avaluació, diferents mètodes, així com barreres, limitacions i reptes de l’ús de l’avaluació en la presa de decisions.

La segona unitat te per objectiu explicar en què consisteix la institucionalització de l’avaluació, és a dir, la incorporació sistemàtica de l’avaluació en la cultura organitzativa, mitjançant experiències reals de diferents organitzacions, conèixer la missió i estratègies de les diferents entitats d’avaluació existents a la Generalitat, la utilitat d’incorporar els resultats i les evidències obtingudes en l'avaluació en les diferents fases d’una iniciativa, i les diferents tipologies d’avaluació i els moments més adequats d'us de cadascuna.

La tercera unitat permetrà conèixer tot el circuit que fa la informació, des de la posada en marxa dels sistemes d’informació, passant per les grans bases de dades, a la utilització d’aquestes dades per a l’avaluació de polítiques públiques. S’aprofundirà tant en el coneixement de les dades administratives (la seva generació, gestió, anàlisi i aplicabilitat), com en el coneixement de l’estadística oficial i de les dades obertes.

Per últim, la darrera unitat, tractarà aspectes transversals en el procés d’avaluació, i que són rellevants per als processos de presa de decisions com Introducció de la perspectiva de gènere, la participació ciutadana a les avaluacions, el procés de revisió de la despesa, i la comunicació dels resultats de les avaluacions.

El mòdul comptarà amb conferències i taules rodones d’algunes de les persones amb major expertesa en l’àmbit de l’avaluació a casa nostra i també amb persones que treballen en països on l’’avaluació compta amb una major trajectòria.  L’enfocament del mòdul conbinarà aspèctes teòrics i pràctics que tractaran sobre la importància de l’avaluació, i sobre com afronten l’avaluació els Departaments de la Generalitat, les seves entitats i també l’àmbit local. Durant tot el mòdul, els i les alumnes treballaran un exercici pràctic aplicat a les seves organitzacions, que presentaran en públic el darrer dia del mòdul i que permetrà per una banda aplicar els aprenentatges adquirits  i per altra fer una primera diagnosi i propostes sobre com incorporar l’avaluació a la organització/àmbit en el que treballin

Pla de desenvolupament directiu | Mòdul 7: L'avaluació com a eina de millora de la presa de decisions

Formació Ivàlua