Vés al contingut

Memoràndum sobre la realització de plans d’avaluacions, elaborat per la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació

A la sessió plenària de la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes celebrada el 24 de novembre es va presentar el Memoràndum sobre la realització de plans d’avaluacions, que al llarg de 2010 ha estat elaborant el grup de treball sobre “Definició de plans d’avaluació: requeriments, criteris i mètodes” de la mateixa Xarxa.

Les polítiques i els programes públics són actuacions impulsades amb recursos públics per solucionar o mitigar un determinada problemàtica social, i aquestes actuacions són moltes i diverses. L’avaluació genera informació clau per a la presa de decisions, la millora de l’eficàcia i l’eficiència de l’acció de govern, i el rendiment de comptes a la ciutadania. Tanmateix, no podem avaluar tots els programes alhora ni donar per fet que tots són avaluables: cal fixar prioritats i vetllar per la viabilitat tècnica i econòmica de les avaluacions. A més a més, s’ha de preveure la disponibilitat dels resultats de l’avaluació en el moment oportú.

Per tot plegat, l’avaluació necessita ser planificada. El Memoràndum sobre la realització de plans d’avaluacions, elaborat per la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació, identifica els components clau d’aquesta planificació, valoritza els sistemes de monitoratge normalment existents i els posa en relació amb l’avaluació, i proporciona criteris i recomanacions que permetin la definició d’una estratègia d’èxit per al desenvolupament del’avaluació.