Vés al contingut

Reunió del grup de treball d’àmbit estatal sobre avaluació de polítiques públiques a Oviedo el dia 12 de juliol

Es tracta de la primera reunió presencial del grup de treball sobre avaluació de polítiques públiques de la Xarxa interadministrativa de qualitat en els serveis públics, després de 7 mesos de treball conjunt, per posar en comú el progrés dels seus diversos subgrups constituïts a principis de 2010. Aquests subgrups tracten de manera monogràfica, i amb diferents graus d’intensitat, els àmbits següents relacionats amb l’avaluació: recursos metodològics, oferta formativa, avaluació de la formació, implicació de la direcció, formalització d’encàrrecs d’avaluació, xarxes internes, plans d’avaluació, i projectes d’avaluació conjunts. Fins ara, els diversos subgrups han treballat en dos entorns virtuals, l’un facilitat pel Govern basc i l’altre el Portal de recursos per a l’avaluació d’Ivàlua. 

La finalitat del grup de treball és aflorar, sistematitzar i compartir informació, estratègies i activitats per a la promoció i el reforçament de l’avaluació de les polítiques públiques. Ivàlua lidera aquest grup de treball en avaluació de polítiques públiques en què hi participen l’Agència estatal d’avaluació de polítiques públiques i qualitat dels serveis, diversos òrgans del governs de les comunitats autònomes amb responsabilitats en matèria d’avaluació de les polítiques públiques o interessats a desenvolupar aquesta pràctica, i la Federació espanyola de municipis i províncies. 

El grup es constituí al novembre de 2009 a Logronyo amb motiu de la Trobada de la Xarxa interadministrativa de qualitat en els serveis públics i de la celebració de la Segona conferència estatal de qualitat en els serveis públics. La propera reunió del grup de treball sobre avaluació de polítiques públiques a la ciutat d’Oviedo s’emmarca en una nova trobada d’aquesta Xarxa els dies 12 i 13 de juliol.