Vés al contingut

Es publica l’avaluació intermèdia del programa operatiu FEDER 2014-2020

La Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (DGPECR) va encarregar a Ivàlua, el 2016, l’avaluació intermèdia del Programa Operatiu Inversió en Creixement i Ocupació FEDER Catalunya 2014-2020. L’investigador col·laborador d’Ivàlua Óscar Ferré ha dut a terme aquesta avaluació, prevista en el pla d’avaluació del programa.

El Programa Operatiu constitueix el pla de desplegament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i va ser elaborat en el marc de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020) i l’Estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020. Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, l’innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la internacionalització. 

En aquest context, el FEDER es centra en reforçar les polítiques públiques de tres d’aquests àmbits: innovació i coneixement, dinamisme empresarial i economia verda.

L’avaluació realitzada revisa els objectius i resultats del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 a final del 2016 i ha estat clau per a preparar l’avaluació ex post. S’han dut a terme quatre accions clau:

  • S’ha dut a terme una revisió de l’adequació del marc lògic del programa, tenint en compte l’avaluació ex ante i el seu encaix amb l’estratègia RIS3CAT i amb el context socioeconòmic vigent.
  • S’han analitzat els resultats dels indicadors de resultat i productivitat a partir de les dades disponibles a final del 2016.
  • S’ha dut a terme una revisió dels indicadors per tal d’assegurar que s’ajusten als objectius de l’avaluació.
  • Finalment, s’han proposat estratègies per tal de poder establir l’impacte del programa de manera sòlida.

 

Més informació sobre el Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020

Consulta l’informe d’avaluació