Skip to main content

Assessoraments

Ivàlua assessora institucions públiques i del tercer sector per a l’avaluació de les seves polítiques, per a millorar l’avaluabilitat dels seus programes i per a incorporar l’avaluació a les seves organitzacions. Es poden consultar els informes d’avaluació o d’avaluabilitat públics realitzats per Ivàlua.

Recursos Assessoraments