Vés al contingut

Assessorament a les Taules de participació social dels centres penitenciaris

A Catalunya hi ha 12 centres penitenciaris i tots ells compten amb una Taula de Participació Social (TPS). Es tracta d’uns espais de participació i corresponsabilitat per a la millora de la intervenció amb les persones privades de llibertat en el seu procés de reinserció. El gruix de la seva intervenció passa per l’articulació de la relació entre el Departament de Justícia i les entitats col·laboradores i de voluntariat, que realitzen activitats de reinserció de les persones internes als centres penitenciaris.

Al llarg de 2017 les TPS van comptar amb un assessorament de la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica, orientat a enfortir-les i consolidar-les com espais de participació.

Durant el 2021, compten amb un assessorament per part d’Ivàlua, que té per objectiu millorar-ne l’avaluabilitat, a partir de l’elaboració de la teoria del canvi, del disseny d’un sistema d’indicadors i de l’adaptació de les eines de recollida d’informació.

Millorar l’avaluabilitat de les TPS: Construint-ne participativament la Teoria del canvi; dissenyant participativament un sistema d’indicadors que permeti fer-ne un seguiment exhaustiu i a la llarga avaluar-ne els resultats; i orientar l’adaptació de les eines de recollida d’informació.
Valorar la factibilitat de realitzar (a mitjà o llarg termini) una avaluació de l’impacte de les TPS.
Avaluar qualitativament els resultats de l’assessorament brindat per la Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica a les TPS al 2017.