Vés al contingut

Assessorament a entitats del tercer sector en matèria d'avaluació

Aquest projecte s’emmarca en la col·laboració entre Ivàlua i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social per promoure l’avaluació de programes implementats dins del sector. S’han dut a terme sessions d’assessorament a deu entitats del tercer sector. Cadascuna d’aquestes entitats ha rebut un informe d’avaluabilitat en resposta a l’estat de desenvolupament dels seus programes.

Documents

Diagnosticar l’estat de l’avaluabilitat d’alguns programes d’un conjunt d’entitats socials.
Proposar un pla d’acció per a cadascuna d’aquestes entitats socials, per tal d’afavorir que es puguin avaluar.
Harmonitzar els criteris amb què es produeix i es recull la informació provinent de la implementació dels programes, com a repte per a afavorir l’avaluabilitat dels programes a les entitats
Disposar d’un sistema apropiat on s’emmagatzemi i s’exploti la informació és també un dels àmbits on cal treballar prioritàriament