Vés al contingut

Pla d’avaluacions de polítiques socials

La priorització d’avaluacions del contracte programa amb els ens locals

Un pla d'avaluacions conté la selecció de polítiques públiques que seran avaluades en un període de temps determinat i és una oportunitat per a reflexionar sobre les necessitats de les organitzacions. En el marc del conveni de col·laboració entre el Departament de Drets Socials (DSO) i l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques - lvàlua, s’han seleccionat les avaluacions que es duran a terme els propers anys a partir d’un procés participatiu entre les unitats implicades.

Aquesta priorització d'avaluacions inclou el conjunt de polítiques socials del Contracte Programa amb els ens locals i s'inclouran en el Pla d'Avaluacions del departament. El conveni entre el DSO i Ivàlua estableix realitzar, per al període 2021-2024, un seguit d’accions formatives, avaluacions de polítiques i jornades de difusió dels resultats.

El procés de selecció de les avaluacions és una oportunitat per a la reflexió sobre les polítiques, els sistemes d’informació disponibles i per a promoure la cultura de l’avaluació.
Elaborar una priorització d’avaluacions en funció de cinc criteris: necessitats d’informació, adequació de l’avaluació, propòsit d’ús, rellevància i factibilitat tècnica.
Creació d’un Grup Motor sobre Avaluació del contracte programa per a impulsar i fer seguiment de les avaluacions.
Elaboració d’un document de planificació de les avaluacions per al període 2023-2024 en el què es concreten les prioritats d’avaluació del contracte programa amb els ens locals del Departament de Drets Socials.