Vés al contingut

Conveni entre Ivàlua i el Departament de Drets Socials – Generalitat de Catalunya 2021-24

El conveni entre el Departament de Drets Socials (DSO) i Ivàlua té per finalitat la promoció de l’avaluació en l’àmbit de les polítiques socials. El conveni s'enfoca en aportar evidències per millorar les polítiques del contracte programa, l'instrument de cooperació amb què es dota el Departament de Drets Socials per finançar els governs locals. També té com a objectius millorar els sistemes d'informació i la formació de professionals en avaluació.

Avaluacions de les polítiques incloses al contracte programa amb els ens local

  • Accions formatives
  • Assessoraments
  • Difusió de les avaluacions i les activitats realitzades

 

Els anys 2021 i 2022 s’han realitzat les següents activitats:

  • Avaluació del Servei d’Ajut a Domicili
  • Cursos de formació focalitzats en diverses polítiques socials del contracte programa
  • Anàlisi, assessorament i formació per a reorganitzar el sistema d’indicadors del contracte programa amb els ens locals
  • Pla d’Avaluacions del Departament de Drets Socials: priorització d’avaluacions del contracte programaConveni Ivàlua – Departament de Drets Socials

Pla d’avaluacions

Avaluació SAD

Incorporació de l’avaluació com aspecte clau per a la millorar de les  polítiques
Aprenentatge mutu i la co-creació, promoure la cultura de l’avaluació i elaboració compartida d’una agenda d’avaluacions
Enfocament aplicat tant a les activitats formatives com a les avaluacions i assessoraments
Aposta per la qualificació i capacitació per a l'avaluació i el seu ús per a un ampli nombre de professionals que treballen