Vés al contingut

Assessorament a la DG de Contractació Pública per millorar l'avaluabilitat de les clàusules socials en la contractació pública

La contractació pública socialment responsable consisteix a integrar en els processos i fases de la contractació aspectes socials, ètics i ambientals. Amb la inclusió de clàusules socials en la contractació es busca assolir uns determinats reptes de política pública, com ara la millora de les condicions laborals de col·lectius vulnerables o la millora en l’accés a la informació.

Aquest assessorament ha consistit en elaborar una proposta de sistema d’indicadors per tres tipus de clàusules socials: qualitat de l’ocupació, igualtat i inserció social.

Informar sobre el comportament de les empreses que hagin estat adjudicatàries d’un contracte públic en relació amb la implementació de les clàusules socials i els objectius d’aquestes.
Generar informació per facilitar una futura avaluació d’impacte, és a dir, determinar fins a quin punt la inclusió d’una determinada tipologia de clàusules hauria estat la causa de l’assoliment dels objectius esmentats prèviament.
Explorar l'aportació informació addicional per part de les empreses licitadores i guanyadores d'un contracte públic que permeti fer els seguiment de les polítiques i els seus resultatscienciar.
Involucrar tant als responsables com als treballadors involucrats en la recollida i l'anàlisi dels indicadors sobre la importància d’aquests per a l’avaluació.
Formar els responsables i treballadors sobre les bases de l’avaluació en el marc de la contractació pública. En aquests sentit, Ivàlua participa al curs de contractació pública ofert per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.