Vés al contingut

Assessorament a l'EAPC per a la institucionalització de l'avaluació

Arran del conveni signat al 2017 entre Ivàlua i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) amb l'objectiu d'enfortir la cultura de l’avaluació a l’administració pública catalana s'han dut a terme una sèrie d’actuacions:

  • Identificació de les habilitats directives de l’administració pública catalana
  • Proposta d’elaboració d’indicadors per al nou Programa de Màster en Direcció Pública
  • Assessorament en la convocatòria de subvencions de recerca sobre Administració Pública
Contribuir a la planificació formativa que s’ofereix a l’alta direcció pública mitjançant l’estudi de les competències com a objectiu de l’estudi de les habilitats directives de l’administració pública catalana.
Proporcionar una eina de seguiment de la implementació del Màster en Direcció Pública (MDP) que l’EAPC va posar en marxa el març el 2017, com a objectiu de l'elaboració d’indicadors.
Donar suport a l’EAPC en la definició d’una convocatòria de subvencions a la recerca que incorpori l’avaluació de polítiques públiques i la generació d’evidències per a la presa de decisions, com a objectiu general de l'assessorament d'Ivàlua.I5
Continuar potenciant una oferta formativa d’orientació pràctica i avançar cap a l’establiment d’uns coneixements, competències i estil directiu de referència i compartits per tota l’administració pública catalana.
Redefinir el procés de la convocatòria i els criteris de selecció de les propostes per donar més pes a les demandes de la pròpia administració i promoure la utilitat i aplicació dels resultats.