Vés al contingut

Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Durant l'any 2023, el Servei d'Ordenació Agrícola del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va elaborar el Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027. Sota aquest context, des del Servei es va sol·licitar a Ivàlua assessorament tècnic per a incorporar la mirada de l’avaluació des del moment del disseny del Pla i vetllar per la seva avaluabilitat futura.

Per a més informació, consultar l'apartat dedicat al Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica a la pàgina web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Vetllar per l'avaluabilitat futura del Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027.
Abans d'iniciar la recollida d'actuacions a incloure al pla, s'han revisat les fitxes de recollida d'informació i s'ha validat l'estructura del Pla.
Durant el procés de concreció i redacció del pla, s'ha revisat l'encaix de les actuacions dins l'estructura del pla i els indicadors de seguiment proposats per les unitats responsables.
Un cop tancada la redacció del Pla, s'ha participat a la sessió de presentació de Pla a les persones responsables dels departaments de la Generalitat de Catalunya involucrats en el mateix per ressaltar el rol de l'avaluació en el Pla.