Pasar al contenido principal

Actualitat

Ivàlua informa sobre la seva activitat i la cultura de l’avaluació. Coneix tota l’actualitat d’Ivàlua i les activitats pròpies i d’altres organitzacions sobre avaluació.

Ivàlua augmentarà la seva activitat i prioritzarà l’avaluació d’intervencions de rellevància social...

• El nombre de projectes i la seva rellevància de projectes fa que sigui el Pla d'Actuacions més important de la història del consorci
• El Pla d’Actuacions 2024 mostra un ambiciós increment de temps de dedicació als projectes d’avaluació i iniciatives Què Funciona? en consonància amb el progressiu creixement de la institució
• Els projectes propis d’impuls de la cultura de l’avaluació i la seva institucionalització prenen més protagonisme en el proper exercici

Invertir en educació i atenció a la primera infància és una via efectiva per lluitar contra la...

Ivàlua, el Departament d’Economia i Hisenda i UNICEF Comitè Catalunya presenten la segona publicació del projecte ‘Què funciona contra la pobresa? – Àmbit pobresa infantil’ que recopila la millor evidència disponible en diferents països per a millorar els processos de presa de decisions i el disseny de les polítiques públiques destinades a mitigar la pobresa infantil.

Ivàlua constata els factors determinants de les violències cap a l’alumnat als centres educatius

• L’avaluació sobre el Pla Les escoles lliures de violències (Pla LELV), que té l’objectiu d’identificar i actuar davant els casos de violències en l’àmbit educatiu, és una iniciativa del Departament d’Educació.
• Les violències afecten més a alumnes de primària i especialment noies i l’assetjament és el tipus de violència prevalent (40,1% dels casos notificats).
• Alguns factors clau que expliquen el fenomen són la continuïtat educativa i la titularitat o el nivell de complexitat del centre educatiu.

Joventut i Ivàlua presenten els resultats del primer cicle d’evidències del projecte “Què funciona...

Els tres documents sobre violències masclistes que es presenten ara estan pensats per facilitar la incorporació de les evidències recollides en polítiques i projectes concrets.

L’avaluació d'Ivàlua sobre el Servei d’Ajut a Domicili del Departament de Drets Socials és...

Obert el període de votació pels premis de la European Social Network fins al 4 de novembre

Ivàlua convoca el procés per a la provisió de dues vacants d'Analista 1

Obert el termini de presentació de candidatures fins al 25 de setembre