Vés al contingut

Primers fruits de la col·laboració entre Ivàlua i l’Escola d’Administració Pública

Ivàlua i l’Escola d’Administració Pública (EAPC) van signar el passat mes de juny un conveni en què es comprometien a col·laborar amb l’objectiu d’enfortir enfortir la cultura de l’avaluació, la rendició de comptes i la millora continuada en l’administració pública catalana. Durant el 2017, la col·laboració ja s’ha materialitzat en algunes actuacions concretes.

Una de les primeres accions que s’ha dut a terme ha estat l’elaboració, per part d’Ivàlua, d’un estudi sobre les competències de les persones amb càrrecs de direcció pública a Catalunya. Aquest informe, que durant el mes de maig es presentarà al 3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya i al V Congrés Internacional EDO, permet la identificació de les àrees en les quals cal reforçar les competències dels directius i directives públics, com ara la planificació estratègica, l’avaluació de polítiques públiques, el reconeixement i la recompensa a l’esforç dels equips i el treball en xarxa. Aquesta identificació serveix a l’EAPC per definir estratègies de formació adequades per a donar-hi resposta i ja s’ha previst oferir algunes formacions concretes durant l’any 2018. Ivàlua participarà en aquelles que tenen a veure amb l’avaluació de polítiques públiques.

Per altra banda, Ivàlua ha elaborat una proposta de sistema de seguiment del Màster de Direcció Pública (EAPC i UOC) que haurà de permetre, no només fer una avaluació de la qualitat d’aquests estudis, sinó també explorar si hi ha hagut una transferència de coneixement a les institucions públiques on treballen les persones que el cursen. Està previst que durant el 2018 comenci a implementar-se aquest nou sistema.

Finalment, Ivàlua ha dut a terme un assessorament per millorar la presència de l’avaluació en les activitats de recerca en matèria d’administració pública.  Aquest conjunt d’accions de col·laboració responen a l’objectiu que l’avaluació dels programes i polítiques sigui un element central en la tasca dels treballadors públics, i que s’incorporin en la dinàmica de l’administració pública els aprenentatges fets en base als seus resultats en vistes a assolir unes polítiques públiques més eficaces i eficients.