Pasar al contenido principal

FAQS

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) és un consorci públic constituït per les institucions següents:

 • Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
 • Diputació de Barcelona  
 • Universitat Pompeu Fabra

Dins de la Generalitat de Catalunya, també formen part del Consell Rector d’Ivàlua les institucions següents:

 • Consell Interuniversitari de Catalunya
 • Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

A Ivàlua promovem la cultura de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern, de rendiment de comptes, transparència democràcia.

Avaluem polítiques públiques i difonem les evidències generades aquí i en altres entorns destinades als decisors i tècnics públics i a la ciutadania.

Fem formació i elaborem recursos per millorar les capacitats  per a l’avaluació de les administracions i entitats del tercer sector i les habilitats de les persones que hi treballen.

Ens adrecem a decisors públics, gestors, analistes i usuaris de l’avaluació de les administracions, entitats del tercer sector social, universitats, consultores així com també treballem per difondre l’avaluació entre la ciutadania.

Veure secció Ivàlua

Avaluar és l’acció d’analitzar una determinada política, programa o intervenció públics per respondre a una pregunta relacionada amb la problemàtica a la que el programa pretén resoldre. En funció de la/les pregunta/es d’avaluació que es vulgui respondre caldrà adoptar un o altre tipus d’avaluació. A través de les avaluacions el decisor públic pot adquirir major coneixement sobre els diferents aspectes de la política pública i aquest coneixement ha de poder permetre millorar la política pública.

Veure secció Avaluació

Veure secció Què és avaluar?

Per rebre informació sobre qüestions generals d’Ivàlua ens podeu contactar per correu electrònic a info@ivalua.cat

Per aspectes relacionats amb el nostre Pla de Formació ens podeu contactar per correu electrònic a formacio@ivalua.cat

En referència a la convocatòria de llocs de treball ens podeu contactar per correu electrònic a seleccio@ivalua.cat

El nostre telèfon és 935545300

Veure formulari Contactar

Ivàlua ofereix els següents serveis:

 • Avaluació de polítiques públiques
  Ivàlua avalua polítiques públiques i programes per iniciativa pròpia i acompanya institucions públiques i del tercer sector en els seus processos d’avaluació.
 • Assessorament d’organitzacions en avaluació
  Ivàlua assessora institucions públiques i del tercer sector per a l’avaluació de les seves polítiques, per a millorar l’avaluabilitat dels seus programes i per a incorporar l’avaluació a les seves organitzacions.
 • Formació en avaluació
  Ivàlua té un pla de formació especialitzat amb cursos propis i participa en formacions d’altres institucions en matèries relacionades amb l’avaluació. 
 • Organització d’activitats
  Ivàlua organitza activitats i seminaris especialitzats en la capacitació en matèria de cultura de l’avaluació i per facilitat la incorporació de les evidències a la presa de decisions.
 • Difusió de la cultura de l’avaluació
  Ivàlua genera continguts sobre les evidències més rellevants de les avaluacions de Catalunya i altres entorns i sobre la seva activitat avaluadora.

Veure secció Serveis Ivàlua

Un dels objectius d’Ivàlua és afavorir les condicions per ampliar una comunitat de l’avaluació i dinamitzar-la. Gràcies a la política d’aliances i col·laboracions d’Ivàlua estem avançant en aquesta direcció i volem reconèixer la valuosa aportació que fan institucions, entitats i empreses que col·laboren amb nosaltres.

 • Institucions que formen part del consorci d’Ivàlua que contribueixen a la seva existència com a institut dedicat a promoure la cultura de l’avaluació a Catalunya.
 • Organitzacions que han encarregat avaluacions, assessoraments o altres serveis a Ivàlua compromeses amb l’avaluació.
 • Organitzacions que afavoreixen l’avaluació col·laborant amb Ivàlua ja sigui facilitant la realització d’avaluacions o bé cedint dades necessàries per a la realització d’avaluacions d’interès públic.

Veure secció Ivàlua / Aliances

La Xarxa de professionals de l’avaluació té l’objectiu de compartir informació i oportunitats d’avaluació amb les persones i organitzacions que es dediquen professionalment a avaluar polítiques públiques a Catalunya i donar-los a conèixer iniciatives orientades a donar visibilitat a les avaluacions que fan i promoure’n el seu ús.

Veure secció Treballa amb Ivàlua

Ivàlua és un consorci públic i com a tal està sotmès a la normativa que aplica a la contractació d’empleats públics.

El personal s’ha de seleccionar garantint els principis constitucionals d’igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat, mitjançant procediments de concurrència pública.

Ivàlua publica al seu web, i en fa difusió per diversos mitjans, totes les convocatòries de provisió de llocs de treball.

Per més informació us podeu adreçar a seleccio@ivalua.cat

Veure secció Treballa amb Ivàlua

 

Ivàlua treballa per a la promoció i difusió de la cultura de l’avaluació que va més enllà de la pròpia activitat de la institució sobre la que n’informa a través del web, les xarxes socials i el butlletí informatiu mensual Ivàlua Actualitat; generant o sintetitzant evidència, redactant notícies d’interès, informant de l’agenda d’activitats sobre avaluació.

Veure secció Actualitat

Veure secció Comunicació (on hi ha repositori Butlletí Ivàlua Actualitat)

Veure Twitter Ivàlua

Ivàlua té diverses iniciatives orientades a reforçar els coneixements sobre avaluació i avaluabilitat tant pels avaluadors com pels decisors del nostre entorn.

Dins el Pla de Formació anual, oferim cursos introductoris en matèria d’avaluació:

 • Formació en conceptes i utilitat de l’avaluació orientada a capacitar en l’ús de l’evidència i la incorporació de l’avaluació.
 • Formació en metodologies quantitatives o qualitatives orientada a aportar coneixements tècnics a professionals.

També dissenyem activitats formatives a mida per institucions i col·lectius específics

Veure secció Formació

A Ivàlua generem i posem a disposició per a tothom amb accés lliure una sèrie de recursos per a l’avaluació.

Veure secció Recursos

A Ivàlua dissenyem activitats formatives a mida per institucions i col·lectius específics.

Si esteu interessats en una formació a mida, ens podeu contactar a través trucant al 93-554.53.00 o adreçant un correu electrònic a formacio@ivalua.cat

Veure secció Formació

Anualment publiquem el Pla de Formació, que conté la relació dels cursos de formació que impartim i les seves dates previstes.

Una vegada s’obre el període d’inscripció a un curs, ho publiquem al nostre web i ho comuniquem a través del butlletí Ivàlua Actualitat i altres xarxes socials. A partir d’aquest moment, es poden realitzar les inscripcions mitjançant el formulari habilitat a tal efecte al nostre web.

Veure secció Formació

Tots els alumnes dels cursos que imparteix Ivàlua dins el seu Pla de Formació, que hagin assistit com a mínim al 80% de les sessions, rebran un certificat d’assistència, propi d’Ivàlua.

Veure secció Formació