Pasar al contenido principal

Presentació

A Ivàlua promovem la cultura de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern, de rendiment de comptes, transparència i democràcia.  
Avaluem polítiques públiques i difonem les evidències generades aquí i en altres entorns destinades als decisors i tècnics públics i a la ciutadania.
Fem formació i elaborem recursos per millorar les capacitats  per a l’avaluació de les administracions i entitats del tercer sector i les habilitats de les persones que hi treballen.

Missió i objectius