Pasar al contenido principal

Administracions públiques

L’apartat temàtic Administracions públiques mostra projectes d’avaluació i assessoraments sobre polítiques i processos de millora de la governança, la transparència, la integritat pública i estratègies d’anticorrupció amb l’objectiu de millorar l’acció de govern i de rendiment de comptes democràtic.

GP 15 - Guia pràctica d'avaluació de programes del tercer sector social