Vés al contingut

Publicació de l’avaluació del Fons Extraordinari per Ajuts d’Urgència Social de l’Ajuntament de Barcelona

Amb la finalitat de donar resposta a les situacions de vulnerabilitat d’infants i adolescents d’entre 0 i 16 anys en situació de necessitat, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el desembre de 2014 un “pla de rescat social”, que incloïa un fons d’ajut d’emergència social per a infants en situació de pobresa. Aquest fons s’ha convocat anualment des de l’any 2015.

Després d’haver dut a terme l’avaluació dels ajuts de l’any 2015, Ivàlua publica ara l’informe d’avaluació dels resultats de la convocatòria d’emergència social de l’any 2016.

Entre la primera i la segona convocatòria, hi ha hagut un increment important de la cobertura, ja que el 2015 l’ajut va arribar al 15,5% dels infants en risc de pobresa i el 2016 ha arribat al 29,1%. Així, mentre el 2015 van ser 11.015 els infants als quals es va destinar l’ajut, el 2016 han estat 19.213, un 74% més. El pressupost destinat a l’ajut ha passat d’11,2 milions d’euros l’any 2015 a 22,5 milions d’euros l’any 2016. Tot i que l’ajut arriba al 49,9% dels infants en risc de pobresa severa de la ciutat, hi ha aproximadament 15.000 infants en aquesta situació que no hi ha accedit.

L’avaluació estima que, a un 15% dels infants en risc de pobresa severa que reben l’ajut, aquest els permet sortir d’aquesta situació.

A l’informe s’inclouen diverses recomanacions respecte el disseny de l’ajut per tal de millorar la seva eficàcia. Algunes d’elles són l’harmonització dels criteris d’accés amb els dels ajuts menjador, una millor difusió per arribar a aquelles famílies en risc de pobresa que podrien accedir a l’ajut però que no l’acaben demanant, i diverses fórmules per ajustar-se al màxim a la població objectiu tenint en compte les restriccions pressupostàries.