Pasar al contenido principal

Actualitat

Ivàlua informa sobre la seva activitat i la cultura de l’avaluació. Coneix tota l’actualitat d’Ivàlua i les activitats pròpies i d’altres organitzacions sobre avaluació.

Agenda

Polítiques i programes per garantir una...

El director d’Ivàlua participa a la IV Jornada d’Inclusió al País Basc

La jornada sobre la institucionalització de l’avaluació ha servit per presentar la nova agència pública d’avaluació de polítiques d’ocupació al País Basc

Ivàlua convoca concurs oposició de l’oferta pública ordinària d’ocupació 2023

Convocatòria, mitjançant concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball en règim de contracte laboral indefinit fix corresponents a les places publicades en l’oferta pública ordinària d’ocupació 2023 d'Ivàlua

Ivàlua convoca el concurs públic per a la nova direcció de la institució

Obert el termini de presentació de candidatures fins al 6 de juny

L’EAPC ofereix formació sobre l’avaluació per a la presa de decisions per a comandaments de les...

• La formació ha estat dissenyada per Ivàlua, l’AAE del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat i l’AQuAS.
• El Mòdul 7 del Pla de desenvolupament Directiu ofereix eines per incorporar l’avaluació en el dia a dia del personal directiu de l’administració

L’ACUP i Ivàlua presenten la primera Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària

• La Guia per a l’avaluació de la innovació docent universitària té com a principal objectiu aportar elements per poder avaluar l’impacte i la transferència de la innovació docent universitària de manera sistemàtica.
• La Guia ha estat elaborada amb l’experiència en processos d’avaluació d’Ivàlua, el treball conjunt de les vuit universitats públiques catalanes i el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat.

Un anàlisi comparat de tres models d’institucionalització de l’avaluació a Espanya situa Catalunya...

L’anàlisi estudia els casos d'Andalusia, Catalunya i Navarra.