Vés al contingut

Ivàlua publica l’Avaluació del programa Èxit Estiu 2015

El programa Èxit Estiu, responsabilitat del Consorci d’Educació de Barcelona, ofereix reforç escolar durant les vacances d’estiu als alumnes d’ESO amb assignatures pendents de recuperar al setembre. Els seus objectius són reduir la mesura de repetició de curs, augmentar les taxes de graduació i prevenir l’abandonament prematur dels alumnes. L’estiu de 2015 hi participaren 2.259 alumnes de 50 instituts i 14 centres concertats de la ciutat.

L’avaluació d’Èxit Estiu 2015 ha incorporat el seguiment dels resultats obtinguts pels alumnes participants en les avaluacions finals de curs (juny i setembre) i l’estimació d’impacte d’una innovació inclosa per primera vegada en el programa.

Aquesta innovació consistí en l’enviament de missatges de mòbil (SMS) a les famílies dels alumnes participants. Aquests SMS tracten d’incentivar l’acompanyament que fan de l’estudi dels seus fills i, d’aquesta manera, aconseguir que aquests obtinguin millors resultats al setembre.

L’impacte d’aquesta intervenció va ser avaluat seguint un disseny experimental. 1.605 famílies van ser assignades aleatòriament a tres grups diferents: a) grup “A”, reben cinc SMS de tipus “sensibilització” (cerquen conscienciar les famílies sobre la importància d’allò que hi ha en joc en la recuperació de setembre); b) grup “B”, reben cinc SMS de tipus “informatiu” (amb informació bàsica sobre el progrés del programa i l’avaluació extraordinària del mes de setembre); c) grup “C”, de control, no reben cap SMS. Els resultats de l’experiment indiquen que la recepció de SMS per part de les famílies pot contribuir a incrementar el nombre d’assignatures que els alumnes recuperen al setembre, principalment en el cas d’aquells que arrosseguen entre 3 i 5 assignatures al setembre. Si bé els impactes són reduïts, aquesta és una conclusió rellevant si atenem al caràcter poc costós (en termes logístics i econòmics) de la intervenció.

Podeu consultar l’informe d’avaluació en aquest enllaç.