Vés al contingut

QFE 21 - Són efectius els programes que intervenen sobre les expectatives del professorat envers el seu alumnat?

Enviat per ivalua el dj., 29/09/2022 - 06:18

Alguns estudis han suggerit que els mals resultats d’una part de l’alumnat podrien estar reforçats per les males expectatives del seu professorat. Això porta a plantejar-nos fins a quin punt les expectatives inicials del professorat envers l’aprenentatge del seu alumnat poden modificar-se i fins a quin punt això pot ajudar l’alumnat a millorar els seus resultats acadèmics i altres aspectes de caire personal i afectiu. Aquest estudi s’interessa per l’efectivitat d’aquells programes que intervenen sobre les expectatives del professorat envers el seu alumnat.

QFE 20 - Programes de segona oportunitat: Què funciona per a millorar el retorn educatiu i les transicions al treball dels i les joves?

Enviat per support el dl., 28/02/2022 - 14:20

Les polítiques actives d’ocupació són la cara més visible de les mesures adoptades pels governs per lluitar contra una desocupació juvenil persistent, que s’ha agreujat per les crisis del 2008 i 2020. Entre aquestes mesures, els programes de segona oportunitat, centrats en la millora de la formació integral com a palanca per millorar el retorn educatiu i les transicions al treball de les persones joves, són particularment importants en un context laboral marcat per la intensificació de la competència per aconseguir feina.

Caixa d’Eines i EducArts

Enviat per support el dc., 15/09/2021 - 12:16

El factor principal que ha motivat els programes Caixa d'Eines i EducArts és un accés limitat a la cultura per part de la població escolar en determinats barris de la ciutat de Barcelona, així com una situació de desigualtat respecte a la resta de territoris.  Entre les possibles causes s’identifiquen les oportunitats que pot oferir tant l’entorn familiar com el propi territori, on en alguns casos hi hauria menys oferta i menor densitat de teixit cultural i associatiu.

Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM2O)

Enviat per support el dt., 29/06/2021 - 16:56

L’abandonament escolar prematur (AEP) és un problema reconegut arreu de la Unió Europea. A Catalunya, si bé les xifres s’han reduït significativament en la darrera dècada, el percentatge d’abandonament escolar segueix sent del 19% (2019). Per tant, la problemàtica segueix ben vigent i constitueix una prioritat política per part de les diverses administracions responsables.

Procés d’admissió de l’alumnat de la ciutat de Barcelona

Enviat per support el dc., 10/02/2021 - 14:40

El procés d’admissió de l’alumnat és aquell en el que han de participar totes les persones que volen accedir per primera vegada a un ensenyament finançat amb fons públics impartit en centres de titularitat pública o privada sota concert educatiu. Dins d’aquest procés general, l’objecte d’estudi d’aquest informe és el procés d’admissió de l’alumnat a centres de la ciutat de Barcelona per cursar segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria.

QFE 19 - Xarxes entre escoles per a la millora educativa. Quines pràctiques són les més efectives?

Enviat per support el dl., 14/12/2020 - 12:28

La xarxa escolar es defineix com un grup d’organitzacions que treballen conjuntament per resoldre problemes o per atendre determinades necessitats que normalment són massa complexes perquè una sola organització pugui resoldre-les. Es parteix de la premissa que, si treballen de manera col·laborativa, les escoles són més efectives per emprar la seva capacitat organitzativa i millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

QFE 18 - Què sabem sobre l’efectivitat de les tecnologies digitals a l’educació?

Enviat per support el dv., 18/09/2020 - 14:50

El context postcovid-19 ens obliga a la virtualització d’una gran part del procés d’ensenyament-aprenentatge i, alhora, fa més urgent la necessitat d’evidències sobre l’impacte de l’ús de les tecnologies digitals a l’educació (des d’infantil a secundària). Molts estudis arreu han revisat el paper d’aquestes tecnologies en contextos educatius diversos, en termes d’efectivitat (millora en l’aprenentatge, desenvolupament de competències, motivació...) i dels factors clau necessaris per implementar-les (rol del docent, base pedagògica, tipologia d’eines...).

Plans Educatius d’Entorn 0-20

Enviat per support el dt., 03/03/2020 - 15:44

L’any 2019 els Plans Educatius d’Entorn fan un pas endavant amb la re-conceptualització de les seves actuacions i l’ampliació de la franja d’edat de la població a atendre. Els Plans Educatius d’Entorn 0-20 (PEE 0-20) es conceben com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic.