Skip to main content

Finalitza el Curs introductori d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques

Aquesta setmana finalitza la tercera edició del Curs introductori d’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques, que aquest any ha estat impartit els mesos de maig i juny a Barcelona.

Hi hauran participat 20 alumnes, amb la procedència següent:

• 6 responsables i tècnics de Departaments del Govern de la Generalitat (Presidència, Salut -ICS, AQU)

• 3 responsables i tècnics de diferents àrees de la Diputació de Barcelona

• 7 responsables, caps d’àrea i tècnics procedents d’ens locals (Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Viladecans, Sant Pere de Ribes)

• 2 Investigadors i col.laboradors en projectes d’investigació UAB, IGOP

• 1 consultor (Ops Neo)

• 1 Ajudant d’auditoria de la Sindicatura de Comptes

Han format part de l’equip docent Robert Liñeira, professor associat del Departament de Ciència Política de la UAB, Jordi Muñoz, investigador postdoctoral Juan de la Cierva del mateix Departament i Guillem Rico investigador postdoctoral també a la UAB.

 Més informació

[ Español]