Vés al contingut

Nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica, organitzat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Ivàlua i l’EAPC, adreçat al personal de la Generalitat

Avui comença una nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica, adreçat tant a personal tècnic dels Departaments de la Generalitat i/o dels seus organismes, que siguin promotors de projectes d'inversió i/o intervencions públiques, que tinguin un impacte rellevant a les finances de la Generalitat de Catalunya,  com a responsables de dur a terme els informes d'Impacte pressupostari, econòmic i social dels diversos departaments (responsables de les àrees de gestió econòmica, gabinets tècnics, unitats d'estudis i similars).

Aquest curs organitzat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i Ivàlua, té per objectiu introduir els conceptes i les metodologies de l'avaluació econòmica com una part de l'avaluació de polítiques públiques així com estudiar casos il·lustratius, amb una especial èmfasi a les anàlisis cost-efectivitat i cost-benefici i donar a conèixer l'Informe d'Impacte pressupostari, econòmic i social.

El curs se celebrarà els mesos de febrer, març i abril, a la seu de l’EAPC i l’impartirà com en anteriors edicions,  Josep Maria Raya, professor de la UPF, juntament amb  Ramon Sabés, analista d’Ivàlua, Jordi Baños, cap de l'Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques  del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Ángeles Blanco, tècnica a l’Àrea d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, del mateix Departament.