Skip to main content

Aprovat el Pla d’avaluacions 2011 de l’Agència Estatal d’Avaluació

El Consell de Ministres ha aprovat en la seva reunió de 4 de març de 2011, a proposta del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial i Administració Pública, Manuel Chaves, el Pla de Treball d'avaluació de les polítiques i programes públics, corresponent a 2011, que realitzarà l'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL).

El pla de treball per a aquest any se centrarà en les polítiques aprovades pel Govern per dinamitzar l'economia i agilitzar l'acció pública en la seva relació amb les PIMES. Així, durant 2011 es realitzarà, entre d’altres, una segona fase de l'avaluació de les línies d'ajuda ICO-PIME iniciada el 2010. També, una avaluació sobre els efectes de les mesures de simplificació administrativa en l’àmbit de la creació d'empreses, amb especial atenció a aquelles derivades de la transposició i implementació de la Directiva de Serveis. El Pla d’avaluacions inclou així mateix una avaluació sobre el funcionament i resultats d’una Finestreta Única per al Comerç Exterior de Canàries (VEXCAN). 

Finalment, el Pla preveu l’elaboració d’un informe relatiu a la millora del funcionament de l'Estat autonòmic, centrat a identificar possibles duplicitats, solapaments o ineficiències del sistema, i incloent propostes de millora.

Font: AEVAL http://www.aeval.es/es/la_agencia/planes_de_actuacion/plan_trabajo/Plan_trabajo_2011.html