Vés al contingut

Publicada la carta de serveis de l’Agència espanyola d’avaluació

L’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha fet pública la seva carta de serveis, que inclou, entre altres qüestions, la producció d’avaluacions de polítiques i programes públics, la certificació del nivell d’excel·lència d’organismes públics, informes anuals en matèria de qualitat del serveis públics, l’elaboració de guies metodològiques i la redacció d’informes preceptius diversos. 

Com és habitual en aquest tipus de documents, la Carta inclou els compromisos de l’Agència amb relació a la prestació de serveis, entre els quals destaca la difusió pública de les avaluacions que realitzi. El document també fa explícits els mecanismes previstos per a la participació dels usuaris dels serveis, per a la presentació de queixes i suggeriments i els indicadors que han de permetre mesurar el grau d’assoliment en la prestació. 

Font: AEVAL 

Més informació