Skip to main content

QFE 18 - Què sabem sobre l’efectivitat de les tecnologies digitals a l’educació?

El context postcovid-19 ens obliga a la virtualització d’una gran part del procés d’ensenyament-aprenentatge i, alhora, fa més urgent la necessitat d’evidències sobre l’impacte de l’ús de les tecnologies digitals a l’educació (des d’infantil a secundària). Molts estudis arreu han revisat el paper d’aquestes tecnologies en contextos educatius diversos, en termes d’efectivitat (millora en l’aprenentatge, desenvolupament de competències, motivació...) i dels factors clau necessaris per implementar-les (rol del docent, base pedagògica, tipologia d’eines...).

Aquesta revisió aporta evidència sobre recerca educativa relativa a propostes d’aprenentatge amb ús de tecnologies digitals que volen donar una resposta clara a les necessitats actuals de l’educació en el nostre país.

QFE 18