Vés al contingut

QFE 21 - Són efectius els programes que intervenen sobre les expectatives del professorat envers el seu alumnat?

Alguns estudis han suggerit que els mals resultats d’una part de l’alumnat podrien estar reforçats per les males expectatives del seu professorat. Això porta a plantejar-nos fins a quin punt les expectatives inicials del professorat envers l’aprenentatge del seu alumnat poden modificar-se i fins a quin punt això pot ajudar l’alumnat a millorar els seus resultats acadèmics i altres aspectes de caire personal i afectiu. Aquest estudi s’interessa per l’efectivitat d’aquells programes que intervenen sobre les expectatives del professorat envers el seu alumnat. Ens plantegem les preguntes següents: són efectius els programes que promouen una millora i ajust en les expectatives del professorat envers el seu alumnat? Quines són les característiques dels programes més beneficiosos? Per a quin perfil de professorat i alumnat són més profitosos aquests programes? És recomanable la seva implementació en el sistema educatiu català?

imatge_qfe21