Vés al contingut

QFE 20 - Programes de segona oportunitat: Què funciona per a millorar el retorn educatiu i les transicions al treball dels i les joves?

Les polítiques actives d’ocupació són la cara més visible de les mesures adoptades pels governs per lluitar contra una desocupació juvenil persistent, que s’ha agreujat per les crisis del 2008 i 2020. Entre aquestes mesures, els programes de segona oportunitat, centrats en la millora de la formació integral com a palanca per millorar el retorn educatiu i les transicions al treball de les persones joves, són particularment importants en un context laboral marcat per la intensificació de la competència per aconseguir feina. En aquesta revisió d’evidència recollim dades noves sobre els programes de segona oportunitat i els impactes que tenen, sobre quins semblen tenir més efectivitat i sobre els factors d’èxit que haurien d’incorporar-se a programes futurs.

QFE20