Vés al contingut

QFE 19 - Xarxes entre escoles per a la millora educativa. Quines pràctiques són les més efectives?

La xarxa escolar es defineix com un grup d’organitzacions que treballen conjuntament per resoldre problemes o per atendre determinades necessitats que normalment són massa complexes perquè una sola organització pugui resoldre-les. Es parteix de la premissa que, si treballen de manera col·laborativa, les escoles són més efectives per emprar la seva capacitat organitzativa i millorar l’aprenentatge de l’alumnat.

Les xarxes escolars sorgeixen, d’una banda, de la necessitat de promoure intervencions coherents entre centres, aprofitant les oportunitats fora del context immediat, i, de l’altra, de la necessitat de compartir recursos que contribueixin a la millora educativa en un sentit general.

Tot i que les xarxes educatives fa molt de temps que existeixen en l’àmbit internacional i local, les evidències de què es disposa sobre el seu impacte en l’alumnat, el professorat i els mateixos centres encara són escasses. Concretament, en la síntesi que es presenta a continuació s’indaga l’impacte del treball en xarxa escolar sobre els resultats educatius de l’alumnat (en termes del desenvolupament de les seves competències cognitives, socioafectives i comportamentals). A més, s’explora quins efectes té el treball en xarxa en la millora de la pràctica docent del professorat. Finalment, s’analitza quines condicions d’implementació de les xarxes contribueixen a la seva implementació efectiva i quines són les implicacions pràctiques per a la política i la pràctica educatives.

Les dades aportades ens permeten, d’una banda, entendre l’efectivitat del treball en xarxa i, de l’altra, oferir algunes pistes sobre les característiques que han de tenir les xarxes escolars en el nostre context per aconseguir un funcionament efectiu.

QFE 19