Skip to main content

Publicat el Manual d'avaluació de projectes i programes educatius

El número 35 de la col·lecció 'Documents' és un manual pensat per orientar el procés d'avaluació de projectes de millora que puguin desenvolupar els centres educatius.

El que es pretén  és donar eines als centres de recursos pedagògics, a les direccions dels centres i al professorat en general perquè puguin emprar uns instruments que els permetin veure si el projecte en qüestió té raó de ser, està ben dissenyat i assoleix les millores previstes amb un nivell d'impacte favorable.

Per tal de proposar exemples concrets i entenedors, s'ha utilitzat l'avaluació del projecte Apadrinem el nostre patrimoni, aplicat el curs 2014-2015.

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu