Skip to main content

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) avaluarà el grau d’assoliment de competències i coneixements d’alumnes de quart d'ESO

Els propers 19 i 20 de febrer es realitzarà per tercer curs consecutiu, la prova d’avaluació de quart d’ESO 2014 dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb especialistes i professors d’educació secundària. Es tracta d’una avaluació de caràcter formatiu, informatiu i orientador que vol ser una eina al servei dels centres, de les famílies i de l’alumnat.

La prova pretén mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (art. 59.7). El contingut de la prova es referirà a les matèries de  matemàtiques, català, castellà i llengua estrangera, i s’aplicarà a tot l’alumnat d’ESO de Catalunya excepte els nouvinguts sense domini de les llengües de la prova, els alumnes amb necessitats educatives especials, etc. No es contempla fer difusió pública dels resultats assolits a nivell de centre, però el CSASE sí  que elabora i difon un informe global, habitualment durant el mes de març.

Font: CSASE, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

[Español]