Skip to main content

221 assistents a la Jornada sobre avaluació de programes del Tercer Sector Social

El 3 de novembre es va celebrar a l’Auditori CaixaForum la Jornada Avaluació de programes del Tercer Sector Social: visió internacional i perspectives per a Catalunya, amb l’assistència de 221 persones provinents del propi sector, del món acadèmic i de les administracions públiques. La Jornada, organitzada per Ivàlua, la Fundació “la Caixa” i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, es va estructurar en una ponència principal i dues taules rodones. La ponència principal, a càrrec de la Dra. Jean Ellis, va mostrar l’evolució de l’avaluació a les entitats del tercer sector social al llarg dels darrers 30 anys i la situació actual, molt marcada per la crisi econòmica i la pressió per conèixer els efectes dels programes socials que es financen amb fons públics. La segona taula va mostrar experiències dels Països Baixos –a càrrec de Lisa Jordan, directora de la Fundació Bernard Van Leer - i França – a càrrec de Florence Brunet, de FORS Recherche Social-. En aquesta taula es va emfasitzar el rol d’innovació, experimentació i transferència d’experiències d’èxit al sector públic que poden jugar els grans donants privats, i la necessitat d’utilitzar mètodes rigorosos d’avaluació que serveixin no només als finançadors dels programes, sinó a les pròpies entitats per procurar la millora contínua de les seves activitats. 

La Jornada es va cloure amb una darrera taula rodona dedicada a experiències d’avaluació de programes del tercer sector social a Catalunya i resta de l’estat. Hi van intervenir el professor Joan Subirats, explicant l’avaluació dels Plans Locals d’Inclusió Social,  la professora de la Universitat del País Basc Mª Ángeles Díez, qui va presentar l’avaluació del programa ITUN, orientat a la inclusió sociolaboral de persones amb especials dificultats i, finalment, la Sra. Montserrat Caminal, de la Fundació “la Caixa” i el Dr. Federico Todeschini, analista d’Ivàlua, van presentar el programa Gent 3.0 i la seva avaluació. 

Tots els materials de la Jornada estan disponibles en aquest portal.