Programa general d'inversions

Enviat per rfors el dl., 20/03/2023 - 14:17

La política de cooperació local de la Diputació de Barcelona (d’ara endavant, DIBA) per al mandat 2020-2023 s’ha concretat en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 28 de maig de 2020). En el marc d’aquest pla, el Programa general d’inversions (d’ara endavant, PGI) és un dels tres instruments vertebradors de l’acció de la Diputació de Barcelona —juntament amb el Catàleg de serveis i els programes específics— i substitueix el que fins al 2020 es coneixia com les «Meses de concertació».

Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal

Accedir al perfil

mireia borrell

Afers socials i desigualtat

Organització: ivalua

Tipus avaluació: Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives

Àmbit professional: Administració Pública , Agències d’avaluació


Enviat per mireia.borrell el dl., 06/03/2023 - 16:48

La Renda Bàsica Universal (RBU) és una prestació monetària de quantia suficient que es paga al conjunt de la ciutadania d’un territori de manera totalment universal, individual i incondicional.

Ivàlua presenta l’avaluació dels primers cinc anys d’implementació de la Llei d’igualtat de dones i homes

Enviat per ivalua el dc., 01/02/2023 - 09:00

 

  • L’avaluació, encarregada per l’Institut Català de les Dones, ha analitzat la implementació de la Llei, quins facilitadors, obstacles i resistències s’han produït i l’impacte social de la Llei

  • L’avaluació mostra que hi ha hagut resistències institucionals i individuals que no han permès un assoliment complet dels objectius de la Llei.

Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes

Enviat per jordi.miras el dc., 01/02/2023 - 08:01

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes cerca fer plenament efectiu el dret fonamental segons el qual les dones i els homes són iguals en tots els aspectes de la vida. Donat el caràcter transversal i estructural de la desigualtat de gènere, la Llei emfatitza la necessitat de canvis profunds en molts àmbits i interpel·la i involucra múltiples agents socials i tots els nivells de l’administració pública. El text de la Llei parteix del reconeixement de l’existència de discriminacions i de des

Ivàlua participa a les Jornades sobre Sensellarisme a Barcelona per explicar els aprenentatges de l’avaluació realitzada del programa Primer la Llar

Enviat per ivalua el dt., 31/01/2023 - 09:00

 

  • El programa Primer la Llar té l’objectiu de proporcionar llar i serveis de suport de serveis socioeducatius a persones sense llar

  • Ivàlua va realitzar l’avaluació del programa Primer la Llar per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Jornades Sensellarisme a Barcelona

Enviat per jordi.miras el dl., 23/01/2023 - 13:43

L'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar de Barcelona organitzen les jornades Sensellarisme a Barcelona. Polítiques públiques en l'àmbit local que tindran lloc els dies 31 de gener i 1 de febrer de 2023.

Per part d'Ivàlua intervindrà l'analista Jordi Sanz per presentar l'avaluació del programa de l'Ajuntament de Barcelona Primer la llar.

 

Ivàlua participa a una taula rodona sobre el pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal a Catalunya

Enviat per ivalua el dl., 23/01/2023 - 09:00

 

  • L’acte organitzat per la Universitat Pompeu Fabra va servir per explicar les bases del disseny i futura avaluació d’aquest innovador pla pilot
  • Ivàlua assessora al govern en el disseny metodològic i la implementació del pla pilot i n’avaluarà l’impacte quan es faci