Ivàlua participa al VIII Congrés Red Espanyola de Políticas Sociales (REPS) presentant els resultats de les avaluacions de la XHIB i Primer la Llar

Enviat per support el dc., 17/03/2021 - 11:01

Ivàlua ha comptat amb dues intervencions al Congrés REPS de la Red Española de Políticas que sota el títol “Cuidar la vida, garantir la inclusió i conviure en la diversitat: consens i reptes” s’ha celebrat fa uns dies a Bilbao. Els analistes Anna Segura i Marçal Farré han exposat les conclusions de l’avaluació de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB), i Jordi Sanz de l’avaluació de Primer la Llar, ambdós programes impulsats per l’Ajuntament de Barcelona.

Ivàlua participa en un curs sobre avaluació de polítiques i programes públics de l’Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

Enviat per support el dt., 16/03/2021 - 11:01

El director executiu d’Ivàlua, Marc Balaguer, ha participat com a ponent a un curs sobre avaluació de polítiques i programes públics organitzat per l’Instituto de Estudios Fiscales del Ministeri d’Hisenda del govern d’Espanya adreçat a cossos directius i tècnics dels tribunals de comptes i òrgans de control extern  que exerceixen una funció fiscalitzadora sobre les administracions autonòmiques.

Ivàlua modifica els seus Estatuts amb la unanimitat del Consell Rector per adequar-los a la normativa europea

Enviat per support el dl., 15/03/2021 - 10:59

L’evolució dels Estatuts d’Ivàlua respon a la necessitat d’adequar-se a les Directives Europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, en referència a la supressió de la consideració del Consorci d’Ivàlua com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades. En sessió de 15 de març de 2021, el Consell Rector ha aprovat per unanimitat el canvi en els Estatuts de forma que els nous ja reflecteixen l’actual realitat del consorci.

L’avaluació de la XHIB mostra un augment de la capacitat de la xarxa per facilitar habitatge a persones en risc d’exclusió però que no cobreix tota la demanda

Enviat per support el dg., 14/03/2021 - 10:53

Ivàlua ha presentat l’informe de resultats de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB) recomanant que cal complementar-la amb altres polítiques d’accés a l’habitatge i d’augment d’ingressos de la població usuària

Ivàlua presenta les avaluacions d’impacte i econòmica del programa pilot B-Mincome destinat a famílies desafavorides de Barcelona

Enviat per support el dj., 18/02/2021 - 11:41

Les avaluacions revelen que a nivell d’impacte el programa és efectiu en millorar el benestar de les famílies i la percepció de la seva situació econòmica; i a nivell econòmic, la prestació monetària sense polítiques d’activació és el tipus d’intervenció amb millors resultats de cost-efectivitat per incrementar la satisfacció amb la vida.

Procés d’admissió de l’alumnat de la ciutat de Barcelona

Enviat per support el dc., 10/02/2021 - 14:40

El procés d’admissió de l’alumnat és aquell en el que han de participar totes les persones que volen accedir per primera vegada a un ensenyament finançat amb fons públics impartit en centres de titularitat pública o privada sota concert educatiu. Dins d’aquest procés general, l’objecte d’estudi d’aquest informe és el procés d’admissió de l’alumnat a centres de la ciutat de Barcelona per cursar segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria.