Vés al contingut

Pla d’Infància 2021-2023. Reptes i actuacions per millorar les vides i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona

Accedir al perfil

Anna Segura Lladó

Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives

Àmbit professional: Agències d’avaluació


Enviat per anna.segura el

El Pla d’infància 2021-2030: reptes i actuacions per millorar la vida i els drets de la infància i l’adolescència a Barcelona recull les principals polítiques que afecten la infància i l’adolescència a la ciutat de Barcelona amb visió de full de ruta a mitjà termini.

Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027

Accedir al perfil

Anna Segura Lladó

Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Necessitats / Diagnosi , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives

Àmbit professional: Agències d’avaluació


Enviat per anna.segura el

Durant l'any 2023, el Servei d'Ordenació Agrícola del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va elaborar el Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027. Sota aquest context, des del Servei es va sol·licitar a Ivàlua assessorament tècnic per a incorporar la mirada de l’avaluació des del moment del disseny del Pla i vetllar per la seva avaluabilitat futura.

Ajut extraordinari per a persones treballadores autònomes

Accedir al perfil

Laura López Ortells

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Educació , Habitatge , Ocupació i emprenedoria

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública


Enviat per laura.lopez el

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

Ajut extraordinari per persones treballadores afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu

Accedir al perfil

Cristina Ferrer Romero

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Agricultura , Cultura , Educació , Gènere i interseccionalitat , Habitatge , Justícia i seguretat , Ocupació i emprenedoria , Participació , Promoció econòmica , Salut

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Agències d’avaluació


Enviat per cristina.ferrer el

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

Ajut extraordinari per a petites empreses amb persones en situació d’ERTO

Accedir al perfil

Cristina Ferrer Romero

Administracions públiques , Afers socials i desigualtat , Agricultura , Cultura , Educació , Gènere i interseccionalitat , Habitatge , Justícia i seguretat , Ocupació i emprenedoria , Participació , Promoció econòmica , Salut

Organització: Ivàlua

Tipus avaluació: Disseny / Teoria del canvi , Necessitats / Diagnosi , Implementació / Procés , Impacte / Eficàcia , Econòmica / Eficiència

Tècniques d'anàlisi: Quantitatives , Qualitatives , Participatives , Revisions de literatura

Àmbit professional: Administració Pública , Agències d’avaluació


Enviat per cristina.ferrer el

L’any 2020 es van produir fortes restriccions a Catalunya arran de la pandèmia de la COVID-19 que van afectar, d’entre altres, el sector empresarial. L’activitat econòmica se’n va ressentir i per tal de mitigar els efectes negatius de la pandèmia sobre els col·lectiu més afectats, la Generalitat de Catalunya va desplegar un seguit d’ajuts extraordinaris durant l’any 2020 i 2021.

La Generalitat crea una categoria professional per a analistes de dades i estadística

Enviat per rfors el

La Generalitat de Catalunya ha creat una categoria específica per a analistes de dades i estadística, tal com recull el Decret Llei 3/2024 de concessió d’un suplement de crèdit i d’un crèdit extraordinari als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 prorrogats per al 2024 i d’altres mesures financeres i administratives, aprovat l’11 d’abril. Aquesta decisió suposa donar consideració pròpia a un perfil professional cada cop més demandat a l’entorn de l’Administració en què la gestió de dades va en augment.

L’EAPC ofereix formació sobre l’avaluació per a la presa de decisions per a comandaments de les administracions públiques catalanes

Enviat per rfors el

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha iniciat el Mòdul 7 del Pla de desenvolupament Directiu que està dedicat a l'avaluació com a eina de millora per a la presa de decisions i destinat a comandaments de les administracions públiques catalanes.