Vés al contingut

El pressupost del Govern Federal dels Estats Units per al 2011 preveu 100 milions de dòlars per impulsar l’avaluació

El pressupost del Govern Federal dels EUA  per al 2011 recull en diverses seccions actuacions orientades a l’impuls de l’avaluació, partint de la base que “un pilar central del bon govern és una cultura on la resposta a preguntes [sobre l’efectivitat de les polítiques] constitueix una part fonamental del seu disseny, i on les decisions sobre assignació de recursos públics es basen en evidències sobre el que funciona i el que no”.  

En concret, el document preveu l’avaluació de determinats programes federals en l’àmbit de l’educació, del foment de les energies renovables i de la millora dels serveis per a les persones discapacitades, entre d’altres. En destaca l’increment de 500 milions de dòlars en el Fons d’Innovació del sistema educatiu, destinats a avaluar i a estendre programes d’efectivitat demostrada sobre l’èxit acadèmic dels alumnes. 

També es menciona l’avaluació per justificar reduccions en les assignacions pressupostàries de diversos programes, i s’impulsa la política d’avaluació mitjançant una bateria de mesures recollides a l’annex  Analytical Perspectives. Entre aquestes s’inclou la distribució de 100 milions de dòlars entre 17 agències federals, a través d’un procediment intern de concurrència competitiva. Els fons es destinen tant a la realització d’avaluacions com a la millora de la capacitat avaluadora interna de les agències federals. El document mostra una llista de 35 projectes seleccionats per ésser finançats, dels quals 19 són avaluacions d’impacte, 7 són projectes de desenvolupament de la capacitat avaluadora interna, i la resta aborden perspectives diverses d’avaluació.  

Finalment, una altra de les mesures contemplades és la difusió pública, a través d’internet, de totes les avaluacions d’impacte de programes federals realitzades o previstes, a efectes de transparència i també per al coneixement de la comunitat avaluadora.