Vés al contingut

El CSASE avaluarà el grau d’assoliment de competències i coneixements d’alumnes de quart d'ESO

Els propers 15 i 16 de febrer es realitzarà una prova d’avaluació de quart d’ESO 2012 dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb especialistes i professors d’educació secundària. Es tracta d’una avaluació externa –aplicada pel mateix CSASE- de caràcter formatiu, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

La prova pretén mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (art. 59.7). El contingut de la prova es referirà a les matèries de  matemàtiques, català, castellà i llengua estrangera, i s’aplicarà a tot l’alumnat d’ESO de Catalunya excepte els nouvinguts sense domini de les llengües de la prova, els alumnes amb necessitats educatives especials amb pla individualitzat aprovat i aquells que es trobin en situació de malaltia prolongada. 

Es preveu lliurar-ne els resultats als centres educatius a finals del mes de març. No es contempla fer difusió pública dels resultats assolits a nivell de centre, però el CSASE sí preveu elaborar i difondre un informe global. 

Font: CSASE, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació