dv., 04/04/2014 - 12:19

Anàlisi del rendiment acadèmic a l'ensenyament obligatori de Catalunya

S’ha publicat recentment un nou volum de la col·lecció “Documents” del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu focalitzat en l’anàlisi de l’educació secundària obligatòria en una cohort d’alumnes. Les dades obtingudes fan referència només a la informació referida a tot aquell alumnat de la promoció (cohort) que s’ha graduat sense repetir i que forma part de la mostra experimental de l'estudi.

És la primera part d’una recerca sobre l’evolució del rendiment escolar a l’ensenyament obligatori i caldrà esperar a la segona part d’aquest estudi, que es publicarà en un altre número de la col·lecció, per conèixer amb més concreció quina ha estat l’evolució acadèmica de tota la promoció d'alumnat que va començar primer d'ESO durant el curs 2009-2010, és a dir, l'alumnat repetidor que s’ha graduat, l'alumnat no repetidor que s’ha graduat en un altre centre i més dades complementàries que donin tota la informació sobre l’alumnat de la mostra.

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Més informació