Pasar al contenido principal

JORNADA "L'avaluació de polítiques en l'àmbit local: una assignatura pendent per a la innovació social?"

Ivalua la Caixa logo

 

Materials

Banner

Programa de la Jornada

Accediu al programa de la Jornada >>
Barcelona, 3 de juliol de 2014

Programa del Workshop

Accediu al programa del Workshop >>
Fotografies >>
Barcelona, 2 d'octubre de 2014

 

Ponència principal

David Gough, director de l'Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre - EPPI (UK). Com poden els ajuntaments incorporar evidència científica al disseny de programes d'àmbit local?. (En anglès)

 

Altres ponències

Ramon Dordal, cap de la Secció de suport a l'activitat econòmica i financera municipal i responsable dels Cercles de Comparació Intermunicipals de la Diputació de Barcelona. Fer benchmarking: els Cercles de comparació municipals.

Esther Pano, coordinadora de l'Observatori de Govern Local Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. El meu municipi en relació amb els altres: Observatori de Govern Local.

Jordi Sanz, analista d'Ivàlua. Quins són els principals reptes a l'hora d'avaluar polítiques d'àmbit local?

Federico Todeschini, analista d'Ivàlua. Registres administratius per avaluar polítiques locals: la plataforma Inserdata.

 

La Jornada als mitjans

 

Vídeos i fotografies

Vídeos-resum de la Jornada a Vimeo >>

Resum 1a part de la Jornada: Com s'està impulsant l'avaluació a l'entorn local? Experiències actuals, principals dificultats i reptes immediats

 

Video 1

Resum 2a part de la Jornada: Què poden fer els ajuntaments per avaluar polítiques locals? Algunes propostes pràctiques i poc costoses

 

Video 2

Ponència completa David Gough: Com poden els ajuntaments incorporar evidència científica al disseny de programes d'àmbit local? (En anglès)

 

Video 3

 

Fotografies de la Jornada

Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4

Galeria Flickr >>