Vés al contingut

Jornada: QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ? El com, el què i el per a què de l’avaluació de l’alumnat: evidències i propostes

Jornada: QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ? El com, el què i el per a què de l’avaluació de l’alumnat: evidències i propostes

Programa i inscripcions

Programa

Accedeix al programa de la jornada

CaixaForum Barcelona

Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8

Dilluns 14 de maig de 2018

De 9h a 14h


El perquè de la jornada 

Sovint associem l’avaluació de l’alumnat a la valoració que el professorat fa dels seus nivells competencials al final d’un període més o menys ampli (unitat didàctica, semestre o curs), sigui a través de proves escrites, exàmens orals, treballs individuals o activitats grupals, entre d’altres instruments. Sempre des d’un plantejament qualificador i finalista.

Tanmateix, fa temps que des de diferents corrents pedagògiques s’aposta per un altre tipus d’avaluació. Es parla aleshores d’avaluació contínua, de coavaluació i autoavaluació, d’avaluació facilitadora i autoreferenciada o, més genèricament, o d’avaluació formativa. Rere aquests replantejaments es troba la voluntat de fer de l’avaluació i el feedback un recurs per al progrés i la millora dels aprenentatges. I és en aquest context que s’elaboren (o reelaboren) metodologies i eines d’avaluació i regulació com les rúbriques, els portafolis o les bases d’orientació.

A ningú se li escapa, però, que unes i altres funcions, usos i instruments avaluatius estan actualment cridats a conviure en el dia a dia de les escoles i la pràctica docent. Avaluació formativa, sumativa, diagnòstica, finalista, estandarditzada o adaptada, interna o externa, normativa o autoreferenciada, qualificadora o facilitadora, etc., com es poden complementar? Com alinear-les amb un objectiu de millora dels aprenentatges? I amb un objectiu de rendició de comptes? Quines avaluacions funcionen millor per valorar i estimular els diferents tipus de competències (cognitives, socioemocionals, metacognitives) Pot l’avaluació diagnòstica estandarditzada alimentar l’avaluació formativa, i viceversa?     

La finalitat d’aquesta jornada és donar resposta a aquests interrogants. Amb aquest propòsit, comptarem amb la presència de Janet Looney, que oferirà la ponència marc de l’acte. La jornada inclourà la presentació de l’article “És l’avaluació un mecanisme de millora del rendiment escolar?” (Què funciona en educació, 9), elaborat per Sheila González, així com diferents contribucions i espais de debat al voltant d’aquests temes.

 

Activitats de la jornada

Acreditacions (8:30 - 9:00)
 

Obertura (9:00 - 9:30)
 

Marc Balaguer, Director de l'Institut d'Avaluació de Polítiques Públiques

Ismael Palacín, Director de la Fundació Jaume Bofill 

 

Presentacions. El com, el què i el per a què de l'avaluació de l'alumnat (9:30 - 11:00)

Presenta: Núria Comas, Ivàlua

El feeedback formatiu: quines estratègies són més efectives, per a què i per a qui?
Sheila González Motos, recercadora de la Universitat Autònoma de Barcelona

Com integrar les avaluacions formatives i sumatives dins un mateix sistema d'avaluació de l'alumnat?
Janet Looney, Directora del European Institut of Education and Social Policy

 

 

Pausa-cafè (11:00-11:30)

 

[Taules de debat paral·leles] Taula 1. Avaluar per aprendre: experiències i reflexions (11:30-13:00)

Modera: Mònica Nadal, Fundació Jaume Bofill

Neus Sanmartí, Universitat Autònoma de Barcelona
Instruments de regulació i feedback formatiu

Àngel Domingo, Subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació, Departament d'Ensenyament
Xarxa de Competències Bàsiques i avaluació

Sergi del Moral, Cap d'estudis de l'Institut Escola Les Vinyes
La implicació de les famílies en l'avaluació formativa

Jaume Feliu, Cap d'estudis de l'Institut Salas i Xandri
Les TIC i l'avaluació formativa

 

[Taules de debat paral·leles] Taula 2. Les proves externes: més enllà de l'avaluació diagnòstica (11:30-13:00)

Modera: Miquel Àngel Alegre, Fundació Jaume Bofill

Joan Mateo, President del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i Secretari de Polítiques Educatives
Com apropar l'avaluació diagnòstica a l'avaluació formativa, i viceversa

Xavier Chavarria, Inspector en cap de Barcelona
Limitacions i potencialitats de les proves diagnòstiques per a la millora dels aprenentatges

Raquel Garcia, Directora de l'Escola Joaquim Ruyra
Miquel Charneco, Cap d'estudis de l'Escola Joaquim Ruyra
Com afrontar i utilitzar les proves diagnòstiques en un sentit formatiu

Xavier Bonal, Universitat Autònoma de Barcelona
Què pot aportar la recerca amb dades estandarditzades a la millora dels centres i del sistema?

 

Diàleg. El futur de l'avaluació (13:00-13:45)


Xavier Chavarria, Inspector en cap de Barcelona

Janet Looney, Directora del European Institut of Education and Social Policy

 

Cloenda  (13:45-14:00)

Joan Mateo, President del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i Secretari de Polítiques Educatives

Frederic Udina, President del Consell Rector de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques

 

Segueix la jornada per Twitter


Logo Twitter

#EduEvidències

@Ivalua_Cat

@FundacioBofill


Contacte

Per qualsevol dubte sobre la jornada us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic jornades@ivalua.cat o el telèfon 93 554 53 00.