Skip to main content

Què funciona?

Banner

La presa de decisions basada en evidències és un enfocament de disseny i gestió de les polítiques públiques que prioritza l’ús de la recerca rigorosa per sobre de les percepcions. A través de les revisions d’evidència es pot conèixer què funciona i què no funciona en relació a una determinada temàtica. Les iniciatives Què funciona? ofereixen revisions d’evidència que recopilen sistemàticament l’evidència per facilitar-ne el seu ús. Aquestes iniciatives contribueixen a compartir i utilitzar l’evidència per tenir-la en compte en la presa de decisions. Així doncs, l’evidència es posa a l’abast i ajuda a que el sector públic i el tercer sector esdevingui més efectiu i eficient.

En els darrers anys, la investigació aplicada en el terreny de les polítiques públiques ha crescut considerablement. Això ha conduït al naixement i a la consolidació del moviment Què funciona? (de l’anglès, What Works?), que aposta per avançar cap a decisions i polítiques basades en l’evidència generada a partir de l’anàlisi de l’efectivitat de les intervencions socials.

La presa de decisions basada en evidències és un enfocament de disseny i gestió de polítiques que posa per davant l’ús de la recerca rigorosa per sobre de les percepcions, creences o intuïcions, per tal d’orientar la presa de decisions. L’objectiu és esbrinar què funciona i què no funciona per a qui i sota quines circumstàncies, per a tenir-ho en compte a l’hora de dissenyar una política. Per tant, dissenyar polítiques públiques basades en evidències és utilitzar el coneixement científic per fonamentar millor el disseny o Teoria del Canvi d’una política.

El cos disponible de coneixement que ens ajuda a saber si una creença que tenim és certa. En el cas de les polítiques públiques, és el conjunt de resultats que es deriva de respondre a les preguntes d’avaluació plantejades sobre intervencions concretes. Per poder parlar d’evidència, cal però que aquesta s’hagi generat amb mètodes rigorosos i sota criteris d’independència.

Sintetitzar sistemàticament la literatura implica identificar tota l’evidència existent en un moment determinat del temps amb relació a un tema o pregunta inicial, avaluar-la críticament i generant una síntesi capaç de respondre a la motivació que justifica la cerca. La capacitat de resposta de les revisions sistemàtiques de la literatura les converteix en un instrument molt important que cal tenir en compte per al disseny de qualsevol política pública o intervenció social. La síntesi resultant permet al decisor polític saber no només quines intervencions són efectives, sinó també quins són els aspectes que en condicionen una implementació satisfactòria en el seu entorn més immediat.

Infografia-que-funciona